Stevan Vuloviç
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
1,050,000.00 €
0.00 €
0.00 €
14,500.00 €
3,000.00 €
14,400.00 €
8,400.00 €
1,090,300.00 €
2018
3,110,000.00 €
0.00 €
150,000.00 €
14,160.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
3,274,160.00 €
2017
680,000.00 €
25,000.00 €
20,000.00 €
86,000.00 €
0.00 €
0.00 €
16,000.00 €
827,000.00 €
2016
512,800.00 €
0.00 €
0.00 €
65,000.00 €
0.00 €
0.00 €
10,000.00 €
587,800.00 €
2015
500,000.00 €
0.00 €
0.00 €
14,450.00 €
0.00 €
0.00 €
950.00 €
515,400.00 €