Qëndron Kastrati
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
355,000.00 €
30,600.00 €
3,543.96 €
14,065.00 €
13,476.00 €
416,684.96 €
2020
355,000.00 €
15,800.00 €
2,131.00 €
13,944.00 €
12,856.00 €
399,731.00 €
2019
350,000.00 €
16,700.00 €
558.00 €
13,944.00 €
12,856.00 €
394,058.00 €