Shemsi Veseli
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
320,000.00 €
13,500.00 €
1,100.00 €
12,600.00 €
0.00 €
347,200.00 €
2013
320,000.00 €
13,500.00 €
900.00 €
15,240.00 €
3,660.00 €
353,300.00 €
2012
320,000.00 €
13,500.00 €
1,100.00 €
15,240.00 €
3,660.00 €
353,500.00 €