Zenun Elezaj
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
148,700.00 €
14,000.00 €
22,806.06 €
24,428.65 €
13,676.70 €
6,943.21 €
230,554.62 €
2021
148,700.00 €
14,000.00 €
14,054.44 €
24,574.36 €
10,575.95 €
6,641.75 €
218,546.50 €
2020
122,700.00 €
14,000.00 €
23,667.00 €
25,658.92 €
0.00 €
5,566.45 €
191,592.37 €
2019
112,700.00 €
14,000.00 €
23,135.00 €
33,120.00 €
0.00 €
0.00 €
182,955.00 €