Abdulhadi Krasniç
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
163,000.00 €
12,000.00 €
4,100.00 €
15,200.82 €
2,400.00 €
196,700.82 €
2021
163,000.00 €
12,000.00 €
2,500.00 €
17,349.38 €
2,400.00 €
197,249.38 €
2020
335,000.00 €
12,000.00 €
1,500.00 €
15,535.00 €
0.00 €
364,035.00 €
2019
335,000.00 €
0.00 €
0.00 €
15,909.00 €
0.00 €
350,909.00 €