Abdulhadi Krasniç
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
335,000.00 €
12,000.00 €
1,500.00 €
15,535.00 €
364,035.00 €
2019
335,000.00 €
0.00 €
0.00 €
15,909.00 €
350,909.00 €