Bahrim Šabani
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
188,500.00 €
8,500.00 €
6,000.00 €
22,601.12 €
8,976.00 €
234,577.12 €
2021
188,500.00 €
8,500.00 €
0.00 €
12,912.00 €
8,976.00 €
218,888.00 €
2020
188,500.00 €
8,500.00 €
0.00 €
12,912.00 €
8,976.00 €
218,888.00 €
2019
188,500.00 €
0.00 €
10,000.00 €
28,932.00 €
8,976.00 €
236,408.00 €