Muhamet Kelmendi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Total
2019
75,000.00 €
75,000.00 €