Endrit Shala
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
610,000.00 €
54,500.00 €
100,413.00 €
20,580.00 €
5,760.00 €
5,100.00 €
796,353.00 €
2020
610,000.00 €
54,500.00 €
98,320.00 €
17,508.00 €
5,760.00 €
5,100.00 €
791,188.00 €
2019
610,000.00 €
53,000.00 €
77,000.00 €
22,596.00 €
5,760.00 €
5,100.00 €
773,456.00 €