Refik Sheqiri
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2014
200,000.00 €
15,000.00 €
64,000.00 €
24,424.00 €
4,440.00 €
307,864.00 €
2013
200,000.00 €
7,000.00 €
92,500.00 €
24,360.00 €
4,440.00 €
328,300.00 €
2012
200,000.00 €
7,000.00 €
92,500.00 €
30,360.00 €
4,440.00 €
334,300.00 €
2011
200,000.00 €
7,000.00 €
92,500.00 €
36,360.00 €
3,240.00 €
339,100.00 €