Besart Jashari
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2019
190,000.00 €
7,000.00 €
13,229.12 €
3,156.00 €
213,385.12 €