Milos Perovic
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
155,000.00 €
12,000.00 €
23,796.00 €
29,195.85 €
600.00 €
220,591.85 €
2020
155,000.00 €
0.00 €
0.00 €
10,191.96 €
1,750.00 €
166,941.96 €
2019
148,000.00 €
3,000.00 €
0.00 €
12,398.76 €
1,500.00 €
164,898.76 €