Leonora Morina Bunjaku
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
200,000.00 €
5,000.00 €
13,560.00 €
4,200.00 €
222,760.00 €
2019
200,000.00 €
0.00 €
13,800.00 €
4,200.00 €
218,000.00 €