Arhim Ajazi
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2019
265,000.00 €
5,000.00 €
12,528.00 €
1,080.00 €
283,608.00 €