Çerkin Dugolli
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
195,000.00 €
14,000.00 €
3,000.00 €
16,608.00 €
228,608.00 €
2019
195,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
16,686.00 €
221,686.00 €
2018
195,000.00 €
3,000.00 €
0.00 €
11,647.00 €
209,647.00 €