Agon Batusha
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
149,000.00 €
12,000.00 €
9,000.00 €
11,400.00 €
4,800.00 €
186,200.00 €