Agon Batusha
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
200,000.00 €
25,500.00 €
21,600.00 €
742.00 €
27,834.00 €
22,000.00 €
297,676.00 €
2021
200,000.00 €
17,500.00 €
20,000.00 €
500.00 €
21,500.00 €
22,700.00 €
282,200.00 €
2020
149,000.00 €
12,000.00 €
9,000.00 €
0.00 €
11,400.00 €
4,800.00 €
186,200.00 €