Albena Reshitaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
68,500.00 €
22,376.00 €
41,561.00 €
26,988.00 €
159,425.00 €
2021
68,500.00 €
8,000.00 €
38,864.79 €
28,788.00 €
144,152.79 €
2020
68,500.00 €
10,000.00 €
21,325.87 €
22,546.32 €
122,372.19 €