Albena Reshitaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
68,500.00 €
10,000.00 €
21,325.87 €
22,546.32 €
122,372.19 €