Arta Bajralija
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
170,000.00 €
17,520.00 €
2,520.00 €
190,040.00 €