Arta Bajralija
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
170,000.00 €
10,000.00 €
151.24 €
24,572.54 €
3,735.69 €
208,459.47 €
2021
170,000.00 €
0.00 €
411.34 €
19,612.07 €
2,520.00 €
192,543.41 €
2020
170,000.00 €
0.00 €
0.00 €
17,520.00 €
2,520.00 €
190,040.00 €