Arta Bajralija
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
170,000.00 €
411.34 €
19,612.07 €
2,520.00 €
192,543.41 €
2020
170,000.00 €
0.00 €
17,520.00 €
2,520.00 €
190,040.00 €