Artan Abrashi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
95,000.00 €
11,500.00 €
2,000.00 €
22,144.89 €
8,520.00 €
9,720.00 €
148,884.89 €
2021
90,000.00 €
0.00 €
1,350.00 €
20,852.13 €
8,520.00 €
9,720.00 €
130,442.13 €
2020
90,000.00 €
0.00 €
700.00 €
8,383.82 €
8,520.00 €
9,720.00 €
117,323.82 €