Besa Ismaili-Ahmeti
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
750,200.00 €
8,500.00 €
1,950.00 €
26,220.00 €
17,960.00 €
804,830.00 €
2020
818,200.00 €
8,500.00 €
2,000.00 €
25,020.00 €
17,960.00 €
871,680.00 €