Dimal Basha
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
540,000.00 €
20,000.00 €
1,000.00 €
26,800.00 €
587,800.00 €