Dimal Basha
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
712,000.00 €
19,000.00 €
2,493.32 €
20,223.63 €
753,716.95 €
2021
540,000.00 €
19,000.00 €
6,132.28 €
21,240.88 €
586,373.16 €
2020
540,000.00 €
20,000.00 €
1,000.00 €
26,800.00 €
587,800.00 €