Ekrem Hyseni
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
84,000.00 €
17,500.00 €
25,336.00 €
30,582.00 €
5,500.00 €
162,918.00 €
2020
84,000.00 €
12,000.00 €
3,700.00 €
15,400.00 €
5,000.00 €
120,100.00 €