Elbert Krasniqi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
225,000.00 €
20,000.00 €
3,550.00 €
17,376.00 €
10,080.00 €
12,036.00 €
288,042.00 €