Eliza Hoxha
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
54,000.00 €
7,435.00 €
18,378.00 €
79,813.00 €