Enver Haliti
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
1,109,760.00 €
10,000.00 €
118,000.00 €
2,100.00 €
22,770.00 €
10,500.00 €
1,273,130.00 €
2021
1,660,000.00 €
21,000.00 €
118,000.00 €
12,000.00 €
30,080.00 €
0.00 €
1,841,080.00 €
2020
1,660,000.00 €
21,000.00 €
118,000.00 €
12,000.00 €
28,020.00 €
0.00 €
1,839,020.00 €