Enver Haliti
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
1,660,000.00 €
21,000.00 €
118,000.00 €
12,000.00 €
28,020.00 €
1,839,020.00 €