Faton Bislimi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
310,000.00 €
5,500.00 €
40,000.00 €
51,433.00 €
12,576.00 €
419,509.00 €
2020
310,000.00 €
5,500.00 €
40,000.00 €
57,050.00 €
12,576.00 €
425,126.00 €