Fitim Haziri
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
560,000.00 €
8,000.00 €
200.00 €
6,106.00 €
21,999.65 €
1,200.00 €
10,000.00 €
607,505.65 €
2020
560,000.00 €
50,500.00 €
0.00 €
6,424.00 €
28,966.00 €
0.00 €
2,400.00 €
648,290.00 €