Fjolla Ujkani
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
190,000.00 €
576,000.00 €
62,161.22 €
21,444.84 €
97,323.00 €
946,929.06 €
2020
190,000.00 €
500,900.00 €
32,379.04 €
3,042.00 €
8,600.00 €
734,921.04 €