Floretë Zejnullahu
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
816,800.00 €
28,500.00 €
309.47 €
21,432.65 €
35,745.84 €
902,787.96 €