Gazmend Gjyshinca
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
246,110.00 €
0.00 €
101.00 €
20,445.44 €
3,000.00 €
269,656.44 €
2021
246,110.00 €
0.00 €
0.00 €
21,277.82 €
3,000.00 €
270,387.82 €
2020
220,000.00 €
18,000.00 €
0.00 €
18,000.00 €
3,000.00 €
259,000.00 €