Gazmend Gjyshinca
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
220,000.00 €
18,000.00 €
18,000.00 €
3,000.00 €
259,000.00 €