Gazmend Gjyshinca
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
246,110.00 €
0.00 €
21,277.82 €
3,000.00 €
270,387.82 €
2020
220,000.00 €
18,000.00 €
18,000.00 €
3,000.00 €
259,000.00 €