Gazmend Syla
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
100,000.00 €
10,500.00 €
150.00 €
14,019.14 €
2,040.00 €
126,709.14 €