Ilir Tasholli
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
220,000.00 €
5,000.00 €
7,704.00 €
1,896.00 €
234,600.00 €