Ilir Tasholli
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
220,000.00 €
5,000.00 €
1,500.00 €
16,588.00 €
3,240.00 €
246,328.00 €
2020
220,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
7,704.00 €
1,896.00 €
234,600.00 €