Jahja Kokaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
1,165,000.00 €
16,500.00 €
87,000.00 €
128,988.16 €
1,397,488.16 €