Jahja Kokaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2022
1,165,000.00 €
2,300.00 €
31,533.00 €
25,350.93 €
0.00 €
1,224,183.93 €
2021
1,165,000.00 €
6,700.00 €
46,900.00 €
25,350.93 €
15,600.00 €
1,259,550.93 €
2020
1,165,000.00 €
16,500.00 €
87,000.00 €
128,988.16 €
0.00 €
1,397,488.16 €