Jasmina Dedic
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
80,000.00 €
4,000.00 €
550.00 €
10,800.00 €
4,080.00 €
11,680.00 €
111,110.00 €