Jasmina Dedic
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
82,000.00 €
3,500.00 €
0.00 €
33,062.16 €
4,080.00 €
8,676.00 €
131,318.16 €
2021
82,000.00 €
3,500.00 €
0.00 €
35,140.00 €
4,080.00 €
8,316.00 €
133,036.00 €
2020
80,000.00 €
4,000.00 €
550.00 €
10,800.00 €
4,080.00 €
11,680.00 €
111,110.00 €