Marigona Geci
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
160,000.00 €
11,000.00 €
100.00 €
16,704.00 €
4,680.00 €
192,484.00 €
2021
160,000.00 €
11,000.00 €
2,100.00 €
19,200.00 €
7,200.00 €
199,500.00 €
2020
160,000.00 €
11,000.00 €
2,100.00 €
19,200.00 €
7,200.00 €
199,500.00 €