Mefail Bajqinovci
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
116,000.00 €
15,000.00 €
1,600.00 €
20,400.00 €
9,318.00 €
162,318.00 €