Mefail Bajqinovci
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
116,000.00 €
14,000.00 €
5,850.00 €
26,106.12 €
10,242.00 €
172,198.12 €
2021
116,000.00 €
14,000.00 €
2,652.00 €
23,463.00 €
9,972.00 €
166,087.00 €
2020
116,000.00 €
15,000.00 €
1,600.00 €
20,400.00 €
9,318.00 €
162,318.00 €