Saranda Musliu
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
6,900,000.00 €
127,000.00 €
0.00 €
17,280.00 €
7,044,280.00 €
2020
6,900,000.00 €
127,000.00 €
12,103.48 €
24,000.00 €
7,063,103.48 €