Saranda Musliu
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
6,900,000.00 €
127,000.00 €
12,103.48 €
24,000.00 €
7,063,103.48 €