Agim Krasniqi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2021
264,000.00 €
4,000.00 €
88,077.00 €
20,832.00 €
2,040.00 €
378,949.00 €
2020
264,000.00 €
4,000.00 €
82,301.00 €
18,492.00 €
0.00 €
368,793.00 €