Agim Krasniqi
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Financave)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
264,000.00 €
4,000.00 €
82,301.00 €
18,492.00 €
368,793.00 €