Alma Dushi-Kabashi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
866,000.00 €
20,900.00 €
7,056.00 €
14,184.00 €
4,200.00 €
912,340.00 €