Alma Dushi-Kabashi
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Total
2020
866,000.00 €
20,900.00 €
1,100.00 €
888,000.00 €