Arton Retkoceri
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
145,250.00 €
17,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
13,830.60 €
186,080.60 €
2020
145,250.00 €
17,000.00 €
10,000.00 €
2,690.00 €
12,000.00 €
186,940.00 €