Bekim Jupa
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
480,000.00 €
14,000.00 €
8,976.00 €
8,976.00 €
511,952.00 €