Besian Mustafa
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
204,600.00 €
22,000.00 €
100.00 €
90,790.12 €
20,657.40 €
2,400.00 €
4,363.56 €
344,911.08 €
2021
129,000.00 €
6,000.00 €
100.00 €
62,638.39 €
18,000.00 €
2,400.00 €
0.00 €
218,138.39 €
2020
129,000.00 €
6,000.00 €
100.00 €
60,547.49 €
13,200.00 €
2,400.00 €
0.00 €
211,247.49 €