Besian Mustafa
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
129,000.00 €
6,000.00 €
100.00 €
62,638.39 €
18,000.00 €
2,400.00 €
218,138.39 €
2020
129,000.00 €
6,000.00 €
100.00 €
60,547.49 €
13,200.00 €
2,400.00 €
211,247.49 €