Edison Jakurti
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
8,354.87 €
12,060.00 €
11,103.48 €
31,518.35 €