Eldis Abazi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
210,000.00 €
3,200.00 €
51.90 €
18,578.16 €
5,400.00 €
237,230.06 €
2020
210,000.00 €
0.00 €
0.00 €
12,884.16 €
5,400.00 €
228,284.16 €