Husnija Beskovic
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2014
0.00 €
13,042.00 €
13,042.00 €
2013
0.00 €
12,396.00 €
12,396.00 €
2012
0.00 €
12,396.00 €
12,396.00 €