Edita Tahiri
(Ish Zëvendës Kryeministër/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2017
505,000.00 €
12,000.00 €
549.00 €
20,118.57 €
537,667.57 €
2016
505,000.00 €
12,000.00 €
2,681.00 €
18,260.00 €
537,941.00 €
2015
505,000.00 €
12,000.00 €
3,481.79 €
13,301.64 €
533,783.43 €
2014
505,000.00 €
16,000.00 €
5,500.00 €
16,275.60 €
542,775.60 €
2013
505,000.00 €
16,000.00 €
715.00 €
16,275.60 €
537,990.60 €
2012
505,000.00 €
16,000.00 €
11,400.00 €
16,275.00 €
548,675.00 €
2011
505,000.00 €
16,000.00 €
20,000.00 €
16,275.00 €
557,275.00 €
2010
505,000.00 €
16,000.00 €
11,000.00 €
25,116.00 €
557,116.00 €