Dragana Kevkiç
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
45,000.00 €
7,500.00 €
6,384.00 €
13,200.00 €
72,084.00 €