Fridon Lala
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
300,000.00 €
15,000.00 €
7,363.00 €
21,167.51 €
1,560.00 €
345,090.51 €
2020
300,000.00 €
11,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
1,560.00 €
322,560.00 €