Fridon Lala
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
300,000.00 €
11,000.00 €
10,000.00 €
1,560.00 €
322,560.00 €