Gjeneza Budima
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
175,000.00 €
4,613.00 €
3,012.87 €
182,625.87 €