Ilir Aliu
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i letrave me vlerë Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
1,425,360.00 €
23,600.00 €
23,164.31 €
19,892.73 €
52,428.00 €
25,956.00 €
1,570,401.04 €