Imri Demelezi
(Zëvendës Ministër i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
285,700.00 €
7,300.00 €
4,238.00 €
13,800.00 €
5,400.00 €
316,438.00 €
2020
285,700.00 €
7,300.00 €
5,333.00 €
22,272.00 €
5,400.00 €
326,005.00 €